Bơm nước xe nâng động cơ Isuzu C240
Bơm nước xe nâng động cơ Isuzu C240
Thỏa Thuận